Lletres Bàrbares

star

Aquesta pàgina no neix per defensar cap tesi prèvia ni cap posició concreta. Sí, però, que ens sentim compromesos amb un món més just i una societat més humana i solidària, però per aconseguir-ho entenem que ens cal la reflexió crítica sobre tot allò que ens envolta. Ens sentim lliures de parlar de tot, de criticar-ho, d’aplaudir allò que ens sembli bé i de denunciar tot allò que ens sembli incorrecte o millorable. Som lliures per a dir el que calgui i fugim de capelletes i d’adscripcions.

star